Tin Đảng ủy - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 365

Tổng lượt truy cập: 699.523

Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Trị đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022

Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Hướng dẫn số 26-HD/ĐU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2022 trong toàn Đảng bộ

Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2021

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm. Trên cơ sở thực hiện các nội dung Chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2021, Đảng ủy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 , khóa VIII về “Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2017, Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày18 tháng 01 năm 2017, Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong toàn Đảng bộ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, phó Bí...

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video