Lãnh đạo Sở - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 315

Tổng lượt truy cập: 699.473

GIÁM ĐỐC:

Lê Nguyên Hồng

- Điện thoại: 023 3715777

- Email: lenguyenhong@quangtri.gov.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC:

Hoàng Tuấn Anh

- Điện thoại: 023 3550377

- Email: hoangtuananh@quangtri.gov.vn


PHÓ GIÁM ĐỐC:

Bùi Văn Thảng

- Điện thoại: 023 3585522

- Email: buivanthang@quangtri.gov.vn


 
PHÓ GIÁM ĐỐC:

Lê Nguyễn Huyền Trang

- Điện thoại: 023 3854176

- Email: lenguyenhuyentrang@quangtri.gov.vn

 

]]>

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video