Cải cách hành chính - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 247

Tổng lượt truy cập: 699.405

Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính - Chuyển đổi số và giảm nghèo năm 2024”

Ngày 07/6/2024 tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội, CĐCS Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính - chuyển đổi số và giảm nghèo năm 2024”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024"

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tập trung chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em dưới 16 tuổi phục vụ chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/2/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo theo tinh thần...

Hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh Quảng Trị

Với mục tiêu “Tập trung đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công gắn liền với hiện đại hóa phương thức làm việc, áp dụng đồng bộ dịch vụ...

Đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của đơn vị trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; điều hành, xử lý công việc trên môi trường số

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Trị đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của đơn vị trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý...

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và cải cách hành chính; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu,...

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Chuyển đổi số, xu hướng tất yếu

Cuôc thi "Xây dựng tin, bài tuyên truyền công tác cải cách hành chính" của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị"

1
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video