Giảm nghèo bền vững - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 333

Tổng lượt truy cập: 699.491

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 15/3/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 353/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm giai đoạn 2022 -2025.

Phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới áp dụng giai đoạn 2022-2025

Công tác giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị- Kết quả đạt được năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Chính phủ ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025

Nhìn lại kết quả hơn 10 năm (2008-2019) thực hiện Nghị quyết số 30a của Chính phủ tại huyện nghèo Đakrông

Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững

Nâng mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

1 2 »
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video