Phòng, chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 269

Tổng lượt truy cập: 699.427

Quảng Trị ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 11/02/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Quảng Trị ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch). Theo đó, chỉ tiêu đề ra đến năm 2025: Phấn đấu trên 100% xã, phường, thị trấn được tuyên...

Quảng Trị ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 4353/KH-UBND (18/10/2016) triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Tìm hiểu văn bản mới: Nghị định số 136⁄2016⁄NĐ-CP ngày 9⁄9⁄2016 của Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136⁄2016⁄NĐ-CP ngày 09⁄9⁄2016, về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 221⁄2013⁄NĐ-CP ngày 30⁄12⁄2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hội nghị, tập huấn phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2015

Quảng Trị: 10 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01-2005 (2005 - 2015)

Triển khai công tác cai nghiện ma túy và Đề án đổi mới công tác cai nghiện tại Việt Nam đến 2020

Gặp mặt nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về

Trong các ngày từ 07- 09/4/2015,tại Khách sạn Phụng Hoàng - số 146 Lê Duẩn – Thành phố Đông Hà. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức tầm nhìn thế giới Quốc tế tại Việt Nam đã tổ chức Chương trình“Gặp mặt những người trở về năm 2015”

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video