Báo cáo tài chính - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 232

Tổng lượt truy cập: 699.390

Quyết định Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 (QĐ giao dự toán cho Đơn vị)

Quyết định Công khai dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2024 (Đợt 2)

Quyết định Công khai dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2024 (Đợt 3)

Quyết định về việc công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024

Công khai tình hình sử dụng, quản lý tài sản công năm 2023

Quyết định về việc công khai tình hình sử dụng, quản lý tài sản công năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị

Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024

Quyết định Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024

Quyết định số 28/QĐ-SLĐTBXH về việc Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024

Báo cáo tình hình công khai dự toán NSNN năm 2023

Báo cáo số 3708/SLĐTBXH-VP ngày 31/12/2022 về việc Báo cáo tình hình công khai dự toán NSNN năm 2023

Báo cáo công khai tình hình sử dụng NSNN năm 2022

báo cáo số 415/SLĐTBXH-VP ngày 28/02/2023 về việc Báo cáo công khai tình hình sử dụng NSNN năm 2022

Báo cáo tình hình công khai quyết toán NSNN năm 2021

Báo cáo tình hình công khai quyết toán NSNN năm 2021 Công văn số 3709/SLĐTBXH-VP ngày 31/12/2022 về việc Báo cáo tình hình công khai quyết toán NSNN năm 2021

Công khai quyết toán NSNN năm 2022

Quyết định số 7546/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/10/2023 về việc Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 Báo cáo số 3761/SLĐTBXH-VP ngày 24/10/2023 về việc Báo cáo tình hình công khai Quyết toán NSNN năm 2022

Công khai dự toán ngân sách năm 2023

- Quyết định 854/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/02/2023 Công khai dự toán thu chi năm 2023 - Quyết định 7962/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/12/2022 Công khai dự toán thu chi năm 2023

Công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định số 8235/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2022 về việc Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

1
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video