Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 374

Tổng lượt truy cập: 699.532

Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024

Ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chủ trì Hội nghị, gồm đại diện Lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng khối, Sở Lao động - Thương binh...

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội

Quảng Trị: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII ban hành Chương trình hành động số 96 -CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây...

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh

Thông tư số 24/2023/TT-BGDDT ngày 11/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh

Quảng Trị: Chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho đối tượng chính sách người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người lao động và các đối tượng khác trong dịp Tết Nguyên...

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Công điện 03/CĐ-TTg ngày 14/01/2024 của Thủ tướng Chính...

Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

Ngày 01/02/2024, Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024. Đồng chí Lê Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn...

1 2 3 4 5 »
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video