Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 340

Tổng lượt truy cập: 698.871

Ngày 21/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg, ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

        Theo đó, tại Khoản 1, Điều 10, Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định các chính sách về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo “có hiệu lực từ ngày 05/9/2015 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020”.

       “Hộ mới thoát nghèo” theo quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

Nay, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg, theo đó bỏ mốc thời gian “được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020” tại Khoản 1, Điều 10, Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg.

Như vậy, “hộ mới thoát nghèo” sẽ được tiếp tục được vay vốn theo quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg.

Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/03/2021.

 (Xem chi tiết Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg tại đây).

 

 Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video