Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 114

Tổng lượt truy cập: 690.745

 Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg  ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Theo đó, Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 2: học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: (i) Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; (ii) Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; (III) Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

         Sửa đổi khoản 1 Điều 5: mức vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Ngoài ra, sửa đổi khoản 2 Điều 9: kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

        Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/5/2022 và bãi bỏ Điều 10 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007; Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019./.

              (Xem chi tiết Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg tại đây)./.

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video