Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 293

Tổng lượt truy cập: 699.451

Công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định số 8235/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2022 về việc Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video