Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 237

Tổng lượt truy cập: 699.395

Công khai dự toán ngân sách năm 2023

- Quyết định 854/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/02/2023 Công khai dự toán thu chi năm 2023

- Quyết định 7962/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/12/2022 Công khai dự toán thu chi năm 2023

File đính kèm: Quyết định 854/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/02/2023 Công khai dự toán thu chi năm 2023

File đính kèm: Quyết định 7962/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/12/2022 Công khai dự toán thu chi năm 2023

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video