Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 354

Tổng lượt truy cập: 699.512

Công khai quyết toán NSNN năm 2022

Quyết định số 7546/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/10/2023 về việc Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

Báo cáo số 3761/SLĐTBXH-VP ngày 24/10/2023 về việc Báo cáo tình hình công khai Quyết toán NSNN năm 2022

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video