Hỏi - Đáp - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 328

Tổng lượt truy cập: 702.428

“Người cao tuổi từ đủ 75-80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và cư trú tại địa bàn xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn, nhưng có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng khác...

Trường hợp người đang hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong, đồng thời là cũng một trong các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội thì có được hưởng trợ cấp...

Trường hợp người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng tuất bảo hiểm xã hội, không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì có được cấp thẻ Bảo hiểm y tế không?

Trường hợp người từ 80 tuổi trở lên không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, nhưng đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội háng tháng, trợ cấp hàng tháng khác khi chết có được hỗ trợ chi phí mai táng không?

Trường hợp đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà bị chết do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác...

Đối tượng nào cần bảo vệ khẩn cấp được đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội. Lập hồ sơ, thủ tục như thế nào?

Những đối tượng bảo trợ xã hội nào thuộc diện được đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội? Lập hồ sơ, thủ tục như thế nào?

Trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc các lý do bất khả kháng khác thì được hỗ trợ khẩn cấp như thế nào?

Hỗ trợ khẩn cấp đối với người bị thương nặng, hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc do các lý do bất khả kháng khác.

Những đối tượng bảo trợ xã hội nào khi từ trần thì được hỗ trợ chi phí mai táng? Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng gồm những loại giấy tờ gì? Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng như thế nào?

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video