Hỏi - Đáp - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 310

Tổng lượt truy cập: 702.410

Hồ sơ và quy trình, thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng được quy định như thế nào?

Những đối tượng nào thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng

Quy định một số trường hợp thôi hưởng, tạm dừng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Thủ tục và trình tự đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật

Thủ tục di chuyển hồ sơ khi đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thay đổi nơi cư trú từ tỉnh này sang tỉnh khác.

Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng là công chức, viên chức Nhà nước có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hay không?

Người khuyết tật đặc biệt nặng khi đủ điều kiện được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập thì có tiếp tục được trợ cấp ưu đãi người có công hoặc trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hay không?

Người có Bệnh án tâm thần phân liệt, nhưng thực tế vẫn còn lao động được và chủ động sinh hoạt cá nhân thì có được xác định khuyết tật đặc biệt nặng hay không?

Cách xác định người khuyết tật từ 6 tuổi trở lên đối với người mù chữ (do không tiếp cận được giáo dục dào tạo)

Trợ cấp xã hội đối với trẻ em mồ côi không nguồn nuôi dưỡng

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video