Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 48

Tổng lượt truy cập: 717.698

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, vậy thì người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang hưởng tuất bảo hiểm xã hội, không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì có được cấp thẻ Bảo hiểm y tế không?. Hoặc những người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nay chuyển sang hưởng tuất bảo hiểm xã hội sẽ cắt trợ cấp xã hội hàng tháng thì có cắt thẻ Bảo hiểm y tế không?”.

          Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định: “Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế”. Do vậy, chỉ những đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mới thuộc diện cấp thẻ Bảo hiểm y tế.

Trường hợp người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì không được cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP./.

                                                                                             Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video