Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 78

Tổng lượt truy cập: 717.728

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: “Người cao tuổi từ đủ 75-80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và cư trú tại địa bàn xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn, nhưng có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng khác thì có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không?”

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại điểm b, Khoản 5, Điều 5, Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định: điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi là: “thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn”. Như vậy, người cao tuổi từ đủ 75-80 tuổi, mặc dù có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng, nhưng nếu thuộc hộ nghèo, cận nghèo và cư trú tại địa bàn xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn thì vẫn được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Tại điểm c, khoản 5, Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP lại quy định điều kiện hưởng trợ cấp xã hội đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên là: “không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng”. Như vậy, khi đối tượng nói trên này đủ 80 tuổi mà có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng./.

                                                                       Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video