Hỏi - Đáp - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 261

Tổng lượt truy cập: 702.361

Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hưởng chế độ Ưu tiên giao đất hoặc cho thuê đất; Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh; Miễn hoặc giảm thuế

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hưởng chế độ Ưu tiên giao đất hoặc cho thuê đất; Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh; Miễn hoặc giảm thuế như thế nào?”

Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hưởng chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được quy định như thế nào?” Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Quy trình giám định ADN và thông báo kết quả

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho biết về quy trình giám định AND và thông báo kết quả cho thân nhân gia đình liệt sĩ”.

Quy trình, thủ tục lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Gia đình tôi muốn đưa hài cốt của liệt sĩ về quê, nhưng thông tin của liệt sĩ không đầy đủ nên gia đình tôi muốn làm giám định ADN. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để gia đình tôi làm thủ tục xác định danh tính liệt sĩ.”

Nguyên tắc thực hiện lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Cho biết nguyên tắc thực hiện lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”.

Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Hồ sơ, thủ tục để giải quyết chế độ ưu đãi để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân?”

Chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định như thế nào?”

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Những đối tượng người có công nào được hưởng chính sách, chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm là gì? Hồ sơ, thủ tục như thế nào?”

Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu tôi ký hợp đồng với đơn vị mới, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không? Nếu không được thì những số tháng còn lại chưa hưởng được tính như thế...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu tôi ký hợp đồng với đơn vị mới, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không? Nếu không được thì những số tháng còn lại chưa hưởng được tính như thế nào?”

Xin cho biết cách thức nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Xin cho biết cách thức nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị?” Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video