Hỏi - Đáp - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 209

Tổng lượt truy cập: 702.309

Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến của người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về “Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh”.

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Liệt sĩ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến của người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về “Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Liệt sĩ”.

Hồ sơ, thủ tục di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công thay đổi nơi thường trú ra ngoài tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến của một số người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau: “Hồ sơ, thủ tục di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công thay đổi nơi thường trú ra ngoài tỉnh”

Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận người có công và thân nhân liệt sỹ khi giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng, nhòe không rõ thông tin

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số câu hỏi như sau: “Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận người có công và thân nhân liệt sỹ khi giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng, nhòe không rõ thông tin…”

Khi người có công với cách mạng từ trần, pháp luật quy định điều kiện như thế nào để thân nhân người có công được nhận trợ cấp ưu đãi?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: “Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: “Khi người có công với cách mạng từ trần, pháp luật quy định điều kiện như thế nào để thân nhân người có công được nhận trợ cấp ưu đãi?”

Những trường hợp nào thì được sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công và nguyên tắc sửa đổi như thế nào?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: “Những trường hợp nào thì được sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công và nguyên tắc sửa đổi như thế nào?”

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi theo nguyên tắc như thế nào?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi như sau: “Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi theo nguyên tắc như thế nào?”

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi gì?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi như sau: “Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi gì?”

Những đối tượng nào được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi như sau: “Những đối tượng nào được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng?”

Trẻ em trong giấy khai sinh chỉ có tên mẹ, không có tên cha (con ngoài hôn thú). Khi người mẹ bị chết thì trẻ em đó có thuộc diện được xem xét hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như trẻ em không có nguồn...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video