Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 173

Tổng lượt truy cập: 690.804

Thực  hiện Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 ban hành Danh mục  dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện  trên  địa  bàn  tỉnh  Quảng  Trị năm 2023, các dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được cung cấp trên Cổng Sịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.quangtri.gov.vn. Các tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản, các bước nộp hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn tra cứu cũng như thành phần hồ sơ, thủ tục đã được đăng tải trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị.

Ngày 20/03/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông báo số 588/TB-SLĐTBXH và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  (Thông báo số 588/TB-SLĐTBXH đính kèm).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ (Địa chỉ: Số  22  Trần  Hưng  Đạo,  thành  phố  Đông  Hà,  tỉnh  Quảng  Trị;  điện  thoại: 02333.636.991).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./.

Thông  báo số 588/TB-SLĐTBXH

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video