Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 248

Tổng lượt truy cập: 702.348

           Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: Trẻ em trong giấy khai sinh chỉ có tên mẹ, không có tên cha (con ngoài hôn thú). Khi người mẹ bị chết thì trẻ em đó có thuộc diện được xem xét hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng như trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP không?”

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Trẻ em trong giấy khai sinh chỉ có tên mẹ, không có tên cha (con ngoài hôn thú). Khi người mẹ bị chết thì trẻ em đó vẫn thuộc diện được xem xét hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng như trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

Người từ đủ 16 đến dưới 22 tuổi, còn đang đi học, trong giấy khai sinh chỉ có tên mẹ, không có tên cha (con ngoài hôn thú) thì vẫn thuộc diện được xem xét hưởng trợ cấp xã hội như đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP./.

Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video