Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 295

Tổng lượt truy cập: 702.395

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: Khi người có công với cách mạng từ trần, pháp luật quy định điều kiện như thế nào để thân nhân người có công được nhận trợ cấp ưu đãi?”

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: Khi người có công với cách mạng từ trần, pháp luật quy định điều kiện như thế nào để thân nhân người có công được nhận trợ cấp ưu đãi?”

          Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 121, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có quy định điều kiện giải quyết trợ cấp khi người có công từ trần, cụ thể như sau:

          1. Trợ cấp mai táng thực hiện theo mức quy định tại thời điểm người có công hoặc người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là thân nhân liệt sĩ, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ trần.

          2. Trợ cấp một lần với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng (không gồm trợ cấp người phục vụ) đối với đại diện thân nhân khi người có công hoặc người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là thân nhân liệt sĩ, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ trần.

          3. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng được thực hiện đối với thân nhân của người có công còn sống.

          4. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng nếu đủ điều kiện sau:

          a) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ nếu tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

          b) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận, không có thu nhập hằng tháng hoặc tổng thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn.

          5. Trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với người quy định tại khoản 4 Điều này nếu dưới 18 tuổi mà mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc sau khi đủ 18 tuổi mà sống cô đơn.

 (Xem chi tiết tại Điều 121, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021)./.

                                                                                                                                 Thanh Loan

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video