Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 336

Tổng lượt truy cập: 702.436

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: Những trường hợp nào thì được sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công và nguyên tắc sửa đổi như thế nào?”

        Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: Những trường hợp nào thì được sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công và nguyên tắc sửa đổi như thế nào?”

          Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 130, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có quy định việc sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công, cụ thể như sau:

1. Trường hợp áp dụng:

- Người có công đề nghị sửa đổi, bổ sung những thông tin sau: họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán của người có công hoặc thân nhân của họ ghi trong hồ sơ người có công để phù hợp với giấy tờ về hộ tịch.

- Thân nhân liệt sĩ, thân nhân người có công, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, người hưởng chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đề nghị sửa đổi, bổ sung những thông tin sau của bản thân: họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán để phù hợp với giấy tờ về hộ tịch.

- Thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đề nghị sửa đổi, bổ sung những thông tin sau của liệt sĩ: họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm hy sinh; quê quán (theo địa danh khi xác lập hồ sơ công nhận liệt sĩ); cấp bậc, chức vụ; cơ quan, đơn vị khi hy sinh; trường hợp hy sinh; nơi hy sinh.

2. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung:

- Cơ quan, đơn vị nào cấp giấy tờ thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thông tin.

- Cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ căn cứ văn bản sửa đổi bổ sung, thông tin của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ đang quản lý.

- Trường hợp không xác định được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thông tin thì cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung thông tin trong quyết định hưởng trợ cấp ưu đãi.

 (Xem chi tiết tại Điều 130, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021)./.

                                                                Thanh Loan

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video