Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 217

Tổng lượt truy cập: 702.317

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi như sau: Những đối tượng nào được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng?”

        Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi như sau: Những đối tượng nào được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng?”

          Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 3, Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về Ưu đãi người có công với cách mạng, quy định: Người có công với cách mạng; Thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, cụ thể như sau:

I. Người có công với cách mạng, gồm 12 nhóm đối tượng sau:

1) Người hoạt đng cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

2) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

3) Liệt sĩ;

4) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

5) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

6) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

7) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

8) Bệnh binh;

9) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

10) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

11) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

12) Người có công giúp đỡ cách mạng.

II. Thân nhân của người có công với cách mạng: bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

 (Xem chi tiết tại Điều 3, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng)./.

Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video