Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 497

Tổng lượt truy cập: 699.028

  1. Trình tự thực hiện:

            - Bước 1. Quý I hằng năm, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm trước, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

            - Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp và chuyển Sở LĐ-TB và XH.

- Bước 3. Sở LĐ-TB và XH tiếp nhận, xử lý.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Bước 4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ Sở Lao động-TB và XH, UBND tỉnh quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm trước, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý.

- Bước 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả cho doanh nghiệp.

            2. Cách thức thực hiện : Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị).

            3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm :

            Các báo cáo theo biểu mẫu số 1, 2, 3, 4 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

            4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

            5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ                                                                   

            6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

            - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Lao động-TB và XH

- Cơ quan quyết định phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh

            7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm trước, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý.                                

            8. Phí, lệ phí: Không có.

            9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu số 1, 2 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

            10. Yêu cầu, điều kiện: Không quy định.

            11. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

            - Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

            - Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video