Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 376

Tổng lượt truy cập: 698.907

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau:

            “Dì tôi là vợ liệt sĩ, không con chung với liệt sĩ. Sau khi liệt sĩ hy sinh, Dì tôi có chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ trong một thời gian 5 năm và sau đó Dì tôi đã lấy chồng khác nhưng vẫn thường xuyên lui tới để thăm hỏi bố, mẹ liệt sĩ cho đến khi bố, mẹ liệt sĩ qua đời. Vừa qua, Dì tôi có lập hồ sơ xin hưởng chế độ ưu đãi đối với vợ liệt sĩ đã lấy chồng khác, nhưng trong Biên bản họp các thành viên trong gia đình của liệt sĩ không ký tên vào biên bản. Xin hỏi, vậy Dì tôi có được hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ liệt sĩ đã lấy chồng khác hay không?”

          Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, việc xác lập hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ liệt sĩ lấy chồng khác phải có Biên bản họp đồng thuận của gia đình liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã nơi lập biên bản.

Đối với trường hợp này, Biên bản họp không được các thành viên trong gia đình liệt sĩ ký tên đồng thuận thì không đủ cơ sở để xác lập hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ liệt sĩ lấy chồng khác./.

                                                                                     Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video