Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 246

Tổng lượt truy cập: 699.404

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau:

“Mẹ tôi tham gia kháng chiến từ năm 1964 đến năm 1972. Năm 2019, mẹ tôi đã lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đã được giám định y khoa là bị bệnh tiểu đường type 2, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%, hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng mức từ 21% đến 40%. Tháng 01/2023, mẹ tôi mắc thêm bệnh ung thư. Xin hỏi, mẹ tôi có được bổ sung bệnh ung thư vào hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng do nhiễm chất độc hóa học không? Mẹ tôi có được giám định lại sức khỏe để xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể không?

 Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, không có quy định việc khám giám định bổ sung bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học./.

                                                                                                                                                                                                               Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video