Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 234

Tổng lượt truy cập: 702.334

Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ như thế nào?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau:

“Bố tôi là liệt sĩ, phần mộ hiện ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh KonTum. Tháng 11/2022, tôi từ tỉnh Quảng Trị đi vào thăm viếng mộ liệt sĩ, có đầy đủ giấy tờ của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện và xác nhận của Ban Quản lý Nghĩa trang tỉnh KonTum. Sau khi thăm viếng mộ liệt sĩ trở về, tôi làm đơn đề nghị được hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ theo mức 3.000 đồng/1 km/1 người nhưng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện chỉ hỗ trợ chiều đi mà không chi trả hỗ trợ chiều trở lại của tôi. Xin hỏi, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện chi trả như vậy có đúng quy định?

          Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ thì mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng/1 km/1 người. Vì vậy, số tiền hỗ trợ đi lại và tiền ăn chỉ được tính trên khoảng cách giữa hai nơi, không phụ thuộc vào chiều đi hay về.

Như vậy, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện chi trả hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ như nêu trên là đúng quy định./.

                                                                                                                                                                                                                                Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video