Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 430

Tổng lượt truy cập: 698.961

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Bố tôi là thương binh (tỷ lệ thương tật 61%), chết vào tháng 4 năm 2023. Xin hỏi, ông nội, bà nội và mẹ tôi được hưởng chế độ như thế nào?

            Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 25, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, quy định: chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Theo đó, khi thương binh (tỷ lệ thương tật 61%) chết thì cha đẻ, mẹ đẻ và vợ của thương binh (tỷ lệ thương tật 61%) được hưởng chế độ như sau:

1. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ và vợ của thương binh (tỷ lệ thương tật 61%), khi đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động

* Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, quy định:

“2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

2. Trợ cấp một lần đối với thân nhân của thương binh với mức bằng 3 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

3. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

(Xem chi tiết Điều 25, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng)./.

                                          Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video