Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 335

Tổng lượt truy cập: 702.435

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau:

“Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hưởng chế độ Ưu tiên giao đất hoặc cho thuê đất; Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh; Miễn hoặc giảm thuế như thế nào?”

 Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

I. Điều 108 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, quy định: Đối tượng và nguyên tắc hưởng:

1. Người có công quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 38 Pháp lệnh.

2. Thân nhân liệt sĩ quy định tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh.

3. Trường hợp người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng.

Cụ thể như sau:

1. Người có công quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh, gồm:

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

2. Người có công quy định tại khoản 1 Điều 38 Pháp lệnh, gồm:

- Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945.

3. Thân nhân liệt sĩ quy định tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

4. Trường hợp người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng.

II. Điều 109 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, quy định Các nội dung ưu đãi:

1. Ưu tiên giao đất hoặc cho thuê đất, mặt nước, khu vực biển, giao khoán bảo vệ và phát triển rừng thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, biển, hải đảo, tài nguyên, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về tín dụng, ngân hàng.

3. Miễn hoặc giảm thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế.

III. Điều 110 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, quy định Hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết chế độ:

1. Cá nhân có đơn đề nghị kèm bản sao được chứng thực từ một trong những giấy tờ sau gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận:

a) Giấy chứng nhận người có công hoặc quyết định hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi (đối với người có công).

b) Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ (đối với thân nhân liệt sĩ).

2. Hồ sơ, thủ tục xem xét giải quyết đối với đối tượng hưởng chế độ ưu đãi thực hiện theo quy định của các pháp luật chuyên ngành.

 (Xem chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Điều 108, Điều 109, Điều 110 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP)./.

                                                                                                                                                             Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video