Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 556

Tổng lượt truy cập: 699.087

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau:

“Tôi tên là Nguyễn Văn Hợp, thường trú tại huyện Hải Lăng, tôi là thương binh  hưởng tỷ lệ thương tật 31% từ năm 1990. Vừa qua, tôi lập thủ tục, hồ sơ đi giám định lại tỷ lệ thương tật do còn sót mảnh kim khí trong người. Tháng 4/2023, Hội đồng giám định y khoa tỉnh kết luận tôi có tổng tỷ lệ thương tật là 35% và được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ra quyết định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 35% kể từ tháng 4/2023. Xin hỏi, tôi có được truy lĩnh trợ cấp đối với phần tỷ tệ thương tật tăng thêm (4%) tính từ năm 1990 đến tháng 4/2023 hay không?

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định:

Trường hợp thương binh được khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ, các chế độ ưu đãi đang hưởng được điều chỉnh kể từ tháng Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể sau khi giám định lại.

Trường hợp của Ông đề cập nêu trên, không được truy lĩnh trợ cấp đối với phần tỷ tệ thương tật tăng thêm (4%) tính từ năm 1990 đến tháng 4/2023, mà hưởng được điều chỉnh chế độ ưu đãi kể từ tháng Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể sau khi được giám định lại ./.

                                                                        Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video