Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 375

Tổng lượt truy cập: 698.906

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau:

“Tôi đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp được 02 năm. Giờ tôi không làm việc tại doanh nghiệp nữa mà về nhà kinh doanh nhỏ. Tôi đã có sổ bảo hiểm, bây giờ tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thể dùng sổ bảo hiểm đã được cấp đóng tiếp được hay không?

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

 Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Và theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chi tiết như sau:

Điều 8. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi;

1.2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;

1.3. Người lao động giúp việc gia đình;

1.4. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

1.5. Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

1.6. Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

1.7. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;

1.8. Người tham gia khác.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến BHXH tự nguyện.

Như vậy Anh/chị thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Về đăng ký hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại điều 24 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

Điều 24. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH): Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Như vậy, theo quy định nêu trên, khi kê khai mẫu TK-TS sẽ có thông tin liên quan đến sổ BHXH đã có trước đó của Anh/chị. Do đó, thời gian đóng BHXH tự nguyện của Anh/chị sẽ được ghi nhận và cộng dồn trên số sổ BHXH trước đây.

                                                                                                                                                                                               Diệu Thuần

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video