Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 582

Tổng lượt truy cập: 699.113

               Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được thư hỏi của bà Nguyễn Thị Gấm, hiện thường trú tại xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng như sau:

“Năm nay tôi đủ 60 tuổi, là con đẻ của liệt sĩ, hằng năm được nhận  quà vào dịp Tết Nguyên đán và dịp ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) và 1.400.000 đồng/năm tiền thờ cúng liệt sĩ. Xin hỏi, khi tôi đủ 60 tuổi thì có được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với con liệt sĩ không?”

             Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1) Theo khoản 3, Điều 16 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, quy định:

 “Trợ cấp tuất hằng tháng đối với những người sau đây:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;

- Vợ hoặc chồng liệt sĩ.”

2) Theo điểm đ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, quy định: 

“đ) Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hằng tháng hoặc có thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật, giấy xác nhận thu nhập theo Mẫu số 47 Phụ lục I Nghị định này của Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Như vậy, trường hợp bà Nguyễn Thị Gấm (60 tuổi) là con liệt sĩ thì không hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Bà Nguyễn Thị Gấm (60 tuổi) chỉ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trong trường hợp đủ cả 2 điều kiện sau:

- Được xác định là người khuyết tật nặng hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng theo Luật Người khuyết tật; và được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh kết luận có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên.

- UBND cấp xã xác nhận không có thu nhập hằng tháng hoặc có thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn (theo quy định hiện hành, tính tại thời điểm tháng 9/2023 là dưới 1.233.000 đồng/tháng)./.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video