Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 589

Tổng lượt truy cập: 699.120

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau:

“Tôi là thương binh (21%) và đang hưởng chế độ mất sức lao động từ năm 1991. Vừa qua tôi biết đến chính sách đối với thương binh đồng thời đang hưởng chế độ mất sức lao động thì hưởng thêm một chế độ trợ cấp thương binh (theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP). Tôi đã làm đơn đề nghị hưởng thêm chế độ thương binh (21%), tôi nhận được quyết định của Sở Lao đọng- TB&XH ký ngày 10/9/2022 và được hưởng chế độ hằng tháng thương binh từ tháng 9/2022 . Xin hỏi, tôi có được truy lĩnh chế độ trợ cấp thương binh những tháng về trước kể từ ngày Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có hiệu lực hay không?

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản 3 Điều 45 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định:

Đối với trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc người hưởng chế độ mất sức lao động thì hưởng thêm một chế độ trợ cấp hằng tháng kể từ tháng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi./.

                                                                               Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video