Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 57

Tổng lượt truy cập: 717.707

Ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đồng chủ trì Hội nghị, gồm đại diện Lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng khối, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng khối; tham dự Hội nghị, có các đồng chí đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua - khen thưởng 08 cơ quan thuộc Khối: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  dự Hội nghị, về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có đồng chí Lê Nguyễn Huyền Trang - Phó Giám đốc Sở.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, Kết luận số 497-KL/TU ngày 29/11/2023 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 99/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 02/01/2024 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua năm 2024 do UBND tỉnh phát động , đại diện 08 đơn vị thuộc Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội biểu thị quyết tâm hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2024, phấn đấu thực hiện tốt những nội dung ký cam kết thi đua.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\z5458594392288_3e9d4c20316e828fa7b7423897bf23c3.jpg

Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2024

Đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2024 cam kết thi đua: Quyết tâm thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm 2024 đã đề ra. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm người có công được chăm sóc, ưu đãi toàn diện, gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân; thường xuyên theo dõi tình hình, chủ động phân tích, dự báo, có phương án ứng phó các tình huống bất lợi về lao động, việc làm an sinh xã hội; thực hiện kịp thời các chính sách trợ cấp bảo trợ xã hội của Nhà nước, huy động các nguồn lực để hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo, người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, đồng bào vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy; chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống nhũng nhiễu hách dịch; thi đua cải tiến tác phong, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan. Tham gia tích cực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo như: “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ khuyến học”, Chương trình “Nối vòng tay nhân ái”...góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, hoàn thành tốt các nội dung đã ký cam kết trong năm 2024.

Cũng tại Hội nghị, Khối đã trao đổi, thảo luận, thống nhất Kế hoạch hoạt động; chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao năm 2024.

       Lê Xuân Hà  

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video