Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 130

Tổng lượt truy cập: 690.761

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/02/2024 của ƯBND tỉnh Quảng Trị về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024; Chương trình công tác trọng tâm của Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2024; Công đoàn Cơ sở Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024”

1. Mục đích

- Thông qua Cuộc thi giúp nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng, tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về cải cách hành chính, chuyển đổi sổ cho cán bộ, công đoàn viên. Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triên chính quyền số, kinh tế số và xã hội số để nâng cao chất lượng trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ trong toàn ngành lao động, thương binh và xã hội.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đối mới nội dung, đa dạng hoá các hình thức trong công tác phổ biến, tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính và một số nhiệm vụ trong Đe án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dừ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tạo diễn đàn giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm và sân chơi bổ ích, thiết thực trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành.

2. Đối tượng dự thi

Toàn thể Công đoàn cơ sở thành việc trực thuộc Công đoàn Cơ sở Sở Lao động- Thương binh và Xà hội.

3. Thời gian thi: Dự kiến ngày 07/6/2024 (Thứ 6).

4. Địa điểm: Trung tâm Điều dường Người có công và Bảo trợ xã hội

5. Nội dung: Các chủ trương, chính sách và nội dung liên quan đến cải cách hành chính gôm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tô chức bộ máy nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cài cách tài chính công và xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; tìm hiểu một số nội dung liên quan đến Đề án 06 của Chính phủ.

(Kế hoạch chi tiết đính kèm)

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video