Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 208

Tổng lượt truy cập: 690.839

          Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh về điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024 - 2025;

          Ngày 28/02/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty Viễn thông Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề và tập huấn phần mềm nhập dữ liệu điều tra của người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác đào tạo nghề Phòng Lao động - TB&XH và các phòng ban, đơn vị liên quan cấp huyện.

Đồng chí Lê Văn Trắc – Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp – Bình đẳng giới phát biểu khai mạc Hội nghị

        Hội nghị triển khai thực hiện các nội dung liên quan phục vụ công tác điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của người lao động trên địa bàn tỉnh như:

       - Tham gia khảo sát, phạm vi thu thập thông tin: Là người lao động từ đủ 15 tuổi đến 55 tuổi (Không thực hiện điều tra, khảo sát, thống kê đối tượng là học sinh, sinh viên hiện đang theo học ở các trường và người lao động đang học tập, làm việc ngoài tỉnh); phạm vi thu thập thông tin trên địa bàn toàn tỉnh;

        - Hướng dẫn điều tra mẫu trên phiếu điều tra; nhập dữ liệu và khai thác thông tin trên phần mềm điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề;

        -  Điều tra viên của các địa phương trực tiếp phỏng vấn người lao động tại hộ gia đình theo Danh sách đã lập, tiến hành thu thập thông tin theo Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát gồm các nội dung (Họ và tên, ngày tháng năm sinh; giới tính; số CCCD/CMND, nơi đăng ký thường trú; trình độ giáo dục phổ thông; tình trạng việc làm; nhu cầu học nghề của lao động; nhu cầu chuyển đổi nghề…);

        - Nhập tin, xử lý kết quả điều tra, khảo sát: Việc ghi chép thông tin phải đảm bảo khách quan, trung thực, không ghi thông tin sai lệch hoặc thông tin không đảm bảo độ chính xác vào phiếu thu thập thông tin; chữ viết và chữ số khi ghi chép phải rõ ràng, dễ đọc; không viết tắt; chỉ sử dụng bút mực xanh hoặc mực đen để ghi thông tin.Trong trường hợp ghi sai câu trả lời thì thận trọng gạch bỏ câu trả lời (hoặc mã số) đã ghi sai, sau đó ghi câu trả lời (hoặc mã số) đúng vào vị trí thích hợp, không được tẩy xóa câu trả lời.

Cán bộ Công ty Viễn thông Quảng Trị hướng dẫn tập huấn trên phần mềm nhập dữ liệu điều tra

        Trên cơ sở điều tra, khảo sát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề của người lao động trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng chính sách, kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động; góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh./.

Hồng Hà

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video