Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 259

Tổng lượt truy cập: 702.359

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 344/KH-SLĐTBXH ngày 21/02/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp và cán bộ quản lý công tác đào tạo nghề năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học cho 30 nhà giáo là cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các huyện có vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Lê Văn Trắc – Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp – Bình đẳng giới  phát biểu khai giảng lớp tập huấn

           Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 15/8/2023 đến ngày 19/8/2023), các học viên đã được học các chuyên đề: Công nghệ số và làn sóng chuyển đổi số; Chuyển đổi số trong quá trình giáo dục và đào tạo; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quá trình đào tạo; Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế dạy học nghề; Kỹ năng và phương pháp dạy học trong ứng dụng công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá kết quả dạy học nghề.

Toàn cảnh lớp tập huấn

        Qua lớp tập huấn, nhận thức về công nghệ thông tin, năng lực công nghệ số của học viên là đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được nâng lên; triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số được nâng cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp.

        Phương pháp bồi dưỡng theo năng lực thực hiện, chú trọng tương tác, trải nghiệm nên lớp bồi dưỡng sát mục tiêu, nội dung, hiệu quả và thực sự cần thiết. Kết thúc lớp tập huấn, có 30 học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học./.

                                                                                                                                                                                    Hồng Hà

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video