Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 278

Tổng lượt truy cập: 702.378

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Báo Quảng Trị tổ chức cuộc thi viết về GDNN tỉnh Quảng Trị.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về GDNN đến với người dân và toàn xã hội; lan tỏa hình ảnh, giá trị, vai trò, vị trí của GDNN trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác GDNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đối tượng tham gia dự thi là phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương; cộng tác viên; đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN và các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quan tâm đến chủ đề cuộc thi.

Hình thức dự thi theo loại hình Báo điện tử, với các thể loại: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, ghi chép, bút ký báo chí và bài chân dung.

Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh các nội dung: Vai trò, giá trị của GDNN trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội bền vững; việc tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế của GDNN; hoạt động đào tạo nghề trong các nhà trường và doanh nghiệp; cơ chế chính sách phát triển GDNN và đề xuất các cơ chế chính sách phát triển GDNN của địa phương; các cá nhân, tập thể điển hình trong học tập, lao động liên quan đến hoạt động dạy nghề và học nghề; tôn vinh người có kỹ năng nghề trong đời sống lao động, sản xuất.

Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 3 tin); một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng một tác giả, nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau và mỗi tác phẩm dự thi không quá 2.000 từ.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi phải theo đúng chủ đề, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. Những tác phẩm đã được trao giải ở các cuộc thi của địa phương vẫn được tham gia dự thi. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi 3 tác phẩm phù hợp với yêu cầu, điều kiện. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì trao giải cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tác giả tối đa không quá 3 người.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 23/11 đến hết ngày 20/12. Các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức qua địa chỉ email: baoquangtri@gmail.com. Ban Tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và trao giải cuộc thi vào ngày 29/12/2022.

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Báo điện tử Quảng Trị./.

                                                                                                                                             Nguyễn Trường An

                                                            

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video