Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 313

Tổng lượt truy cập: 699.471

         Thực hiện Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình công tác trọng tâm năm 2023.

        Ngày 18/10/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty Viễn thông Quảng Trị tổ chức 02 lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tuyển sinh và đào tạo nghề cho cán bộ phụ trách công tác đào tạo nghề.

          Đến dự lớp tập huấn có cán bộ phụ trách công tác đào tạo nghề Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội của 09 huyện, thị xã, thành phố; cán bộ phụ trách công tác báo cáo số liệu tuyển sinh, đào tạo, cán bộ phụ trách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Công ty Viễn thông Quảng Trị hướng dẫn nghiệp vụ tại lớp tập huấn

        Nội dung tập huấn hướng dẫn việc đăng nhập, đăng xuất trên hệ thống mạng; công tác quản lý khóa học trong đào tạo nghề, quản lý học viên, kết quả tuyển sinh, danh sách học viên tốt nghiệp, báo cáo tháng, báo cáo định kỳ 6 tháng, báo cáo năm, quản lý chi phí trong đào tạo, quản lý công tác đào tạo nghề, quản lý hồ sơ giáo viên… Đồng thời chia sẻ những kiến thức, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin mạng an toàn...

        Trong quá trình tập huấn, các học viên đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc khi nhập số liệu quản lý. Qua đó, trao đổi thảo luận, đề xuất bổ sung một số nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\ảnh CNTT.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn

        Qua lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tuyển sinh và đào tạo nghề giúp cho học viên khai thác các tiện ích được tích hợp trên phần mềm trong công tác quản lý đào tạo nghề chính xác hơn. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                                                                                                                                                                                                        Hồng Hà

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video