Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 349

Tổng lượt truy cập: 699.507

Thực hiện Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch và phê duyệt dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2022. Theo Kế hoạch, từ ngày 15 đến ngày 17/11/2022 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ lĩnh vực lao động, người có công và Xã hội với hơn 130 cán bộ công chức làm công tác lao động, người có công và Xã hội của các xã, phường, thị trấn và công chức thuộc phòng Lao động- Thương binh và xã hội các huyện, thị, thành phố trên địa bàn cùng tham dự.

Đồng chí Lê Nguyên Hồng, TUV, Giám đốc Sở Lao động- TB&XH phát biểu khai mạc

Lớp bồi dưỡng đã cập nhật cho các học viên nhiều kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội với 10 chuyên đề liên quan. Nội dung các chuyên đề, giảng viên đã soạn bài giảng rất chu đáo, nội dung chú trọng vào những điểm mới của Luật và các Thông tư, Nghị định liên quan; hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.  Nội dung bài giảng tập trung vào các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ mà cán bộ công chức có nhu cầu bồi dưỡng hoặc còn yếu về nghiệp vụ, trong đó chú trọng các bài tập tình huống, nêu vấn đề để học viên chủ động trao đổi. Đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc và vấn đề cần giải quyết ở cơ sở.