Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 18

Tổng lượt truy cập: 717.668

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu tôi ký hợp đồng với đơn vị mới, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không? Nếu không được thì những số tháng còn lại chưa hưởng được tính như thế nào?

 

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định: Trường hợp người lao động được xác định là có việc làm sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

- Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

- Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do có việc làm, người lao động phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp như hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trừ trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do có việc làm mới nhưng không thực hiện thông báo theo quy định.

                                                                                                                             Diệu Thuần

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video