Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 543

Tổng lượt truy cập: 699.074

 Ngày 19/01/2018, tại Khách sạn Sài Gòn – Đông Hà, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội thảo về Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          Thành phần tham dự Hội thảo gồm có: Về phía Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội có đại diện Lãnh đạo Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

       Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Lãnh đạo của các Phòng Việc làm & An toàn lao động và Phòng Đào tạo nghề của 4 tỉnh Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế. Tham gia Hội thảo còn có đại biểu đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; đại diện Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trường Trung cấp Nghề; đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng; đại diện Lãnh đạo của 16 xã/thị trấn vùng biển bị ảnh hưởng bởi sự cố ô nhiễm môi trường.

          Ông Tào Bằng Huy - Phó cục trưởng Cục Việc làm và ông Đào Văn Tiến – Vụ trưởng Vụ Dạy nghề thường xuyên – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đồng chủ trì Hội thảo.

 Các đại biểu tham dự Hội thảo chủ yếu tham gia nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề sau:

     Về học nghề: Nội dung thảo luận xoay quanh khoảng thời gian được tính hỗ trợ và trình tự, thủ tục hỗ trợ cho người học nghề được đào tạo trình độ sơ cấp, và đào tạo dưới 3 tháng; trình độ trung cấp và cao đẵng.

    Về Hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm: Các ý kiến tập trung chủ yếu vào nội dung thời gian áp dụng đối với các khoản vay mới, thời gian được hỗ trợ lãi suất; hồ sơ vay vốn và lãi xuất vay vốn.

    Về Hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh nhận người lao động vào làm việc: Thảo luận cũng xoay quanh vấn đề thời gian hỗ trợ và trình tự, thủ tục hỗ trợ. Về vấn đề này tại điểm a, khoản 4, Mục IV, Phần II của Công văn số 2687/LĐTBXH-VL ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội đã quy định: Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển lập và gửi dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo; hỗ trợ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp gửi Sở Tài chính nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên các ý kiến tại Hội thảo đề thống nhất đề nghị khi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn thay thế Công văn 2687/LĐTBXH-VL thì chỉnh sửa lại là doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng Tài chính cấp huyện.

     Về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Đa số ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị đề nghị ấn định thời gian hỗ trợ cho người lao động tham gia xuất khẩu lao động kể từ tháng 4 năm 2016 đến 31/12/2019; trình tự, thủ tục hỗ trợ thì phân cấp cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và thực hiện hỗ trợ.

     Kết thúc Hội nghị ông Tào Bằng Huy yêu cầu Thư ký Hội nghị tổng hợp các ý kiến tham gia Hội thảo để tham mưu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sớm ban hành văn bản hướng dẫn thay thế Công văn 2687/LĐTBXH-VL.

     Thiết nghĩ, vấn đề hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vì một vài lý do vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan mà cho đến nay người lao động về cơ bản chưa nhận được sự hỗ trợ là quá chậm trễ. Vì vậy, để khẩn trương thực hiện hỗ trợ cho người lao động, trước mắt, đề nghị Cục Việc làm chủ trì phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tham mưu Lãnh đạo Bộ sớm ban hành công văn hướng dẫn Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 6/01/2017 và  Quyết định số 2124/QĐ-TTG ngày 28/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 12. Vì khoảng thời gian để tính hỗ trợ cho người lao động, đối tượng học nghề và doanh nghiệp sử dụng lao động vùng biển đã được ấn định tại hai quyết định nói trên.

     Trong quá trình thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng, đề nghị Cục Việc làm phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tham mưu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiến nghị Chính phủ chỉnh sửa các nội dung mà đại biểu tham dự Hội thảo đã đề xuất, kiến nghị./. 

                                                                         Lê Văn Trắc

                                                                                                                    

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video