Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 81

Tổng lượt truy cập: 690.712

Ngày 08/5/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác bình đẳng giới năm 2024 cho 60 đại biểu là Trưởng Ban nữ công quần chúng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS; Trưởng Ban nữ công quần chúng CĐCS doanh nghiệp có đông lao động nữ đóng trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được tiếp cận một số nội dung cơ bản về Giới, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; lng ghép giới trong việc hoạch định và thực thi chính sách; hướng dẫn phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới về trách nhiệm quản lý Nhà nước và công tác phối hợp thực hiện bình đẳng giới và “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” trong các tổ chức công đoàn cơ sở, nhất các doanh nghiệp có đông lao động nữ; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 118/KH-UBND, ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2030.