Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 182

Tổng lượt truy cập: 690.813

Ngày 20/4/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho 50 cán bộ làm công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ các Sở, ban ngành, Hội đoàn thể cấp tỉnh; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Lê Văn Trắc – Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp – Bình đẳng giới phát biểu khai mạc Hội nghị

             Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu đã được tiếp cận một số nội dung về Luật Bình đẳng giới; trách nhiệm quản lý Nhà nước và công tác phối hợp thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương, đơn vị; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 – 2030.

Description: D:\ẢNH TẬP HUẤN CHỊ LAN.jpg

Đồng chí Lê Thị Lan  – UVBTV  –  Trưởng ban Xây dựng tổ chức Hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh báo cáo viên lớp tập huấn

        Thông qua lớp tập huấn, trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết, để đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới triển khai hiệu quả các hoạt động tại cơ quan, đơn vị, nhất là phát huy tốt vai trò của nữ giới, tăng quyền năng cho phụ nữ góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong tổ chức quản lý.

        Lớp tập huấn lần này là một trong những hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó góp phần phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030./.

                                                                                                                                                                       Tin bài: Hồng Hà

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video