Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 166

Tổng lượt truy cập: 690.797

Thực hiện Kế hoạch số 5068/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 12 tháng 11 năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và hơn 300 đại biểu, học sinh, phụ nữ trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Về phía Ban Tổ chức có đồng chí Lê Nguyên Hồng, TUV, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Tăng, TUV, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ

của phụ nữ tỉnh trao quà cho các đối tượng phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt

Tháng hành động 2020 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, nhằm tạo nên đợt cao điểm, thu hút sự tham gia của toàn xã hội, thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ, đặc biệt là giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, tiến tới bình đẳng giới thực chất.

     Đối với tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, công tác bình đẳng giới ngày càng có những bước chuyển mới. 7 mục tiêu và 30 chỉ tiêu cùng các nhóm giải pháp cụ thể trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và kế hoạch hành động của UBND tỉnh Quảng Trị về công tác bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Vị trí của người phụ nữ từng bước được nâng lên trên nhiều lĩnh vực như tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giáo dục, y tế, văn hóa... Chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện để phụ nữ thực hiện các quyền cơ bản và phát huy vai trò của người phụ nữ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới, hải đảo.

      Tuy nhiên tình trạng bất bình đẳng giới- bạo lực trên cơ sở giới tập trung vào nữ giới và trẻ em đã và đang trở thành vấn đề nổi cộm cần được quan tâm như mua dâm và mua bán phụ nữ, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái… Hàng năm, tại hai huyện Hướng Hóa và Đakrông có khoảng 200 trường hợp trẻ em DTTS tảo hôn, làm giảm chất lượng giống nòi, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Riêng về tình trạng bạo lực gia đình, năm 2019, toàn tỉnh có 134 vụ bạo lực gia đình, trong đó, tập trung vào bạo lực tinh thần và thân thể, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, chiếm 95%. Trong nhận thức của cộng đồng, bạo lực gia đình vẫn được xem là vấn đề riêng của mỗi gia đình, chỉ đến khi nào mức độ bạo lực quá nghiêm trọng, gây nhiều thương tích thì các cơ quan chức năng mới can thiệp, giải quyết.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ

của phụ nữ tỉnh phát biểu phát động Tháng hành động

Phát biểu tại buổi lễ phát động, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật trẻ em...; Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm tăng quyền năng cho phụ nữ. Thực hiện lồng ghép giới trong tất cả các hoạt động của đời sống chính trị, xã hội. Ưu tiên bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác trẻ em và bình đẳng giới; quan tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính phủ trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và buôn bán người, xây dựng sửa đổi, quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; nhân rộng các mô hình, dự án phòng chống kết hôn trẻ em... Các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần có sự cam kết mạnh mẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện công tác bình  đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Đồng chí Lê Nguyên Hồng, TUV, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Bản cam kết thực hiện các nội dung hoạt động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

         Tại Lễ phát động, đồng chí Lê Nguyên Hồng, TUV, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thông qua Bản cam kết của Lãnh đạo các Sở, Ban ngành, Đoàn thể; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố  về quyết tâm thực hiện tốt các nội dung hoạt động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh trong Tháng hành động và thời gian tới; đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng đã trao 10 suất quà cho các đối tượng phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Đông Hà.

                                                                         Ái Loan

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video