Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 189

Tổng lượt truy cập: 690.820

Trong hai ngày 01/8 và 04/8/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho 98 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới và “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội LHPN huyện, Công chức Văn hóa xã hội, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội LHPN, Bí thư Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn của hai huyện Đakrông và Hướng Hóa.

Đồng chí Lê Văn Trắc – Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp – Bình đẳng giới,  Sở LĐ-TB&XH phát biểu khai mạc Hội nghị

        Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu đã được tiếp cận một số nội dung về Luật Bình đẳng giới; trách nhiệm quản lý Nhà nước và công tác phối hợp thực hiện bình đẳng giới và “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” tại địa phương, đơn vị; nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 118/KH-UBND, ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng chí Dương Thị Thanh Thúy – UVBCH, phụ trách Văn phòng Hội LHPN tỉnh – Giảng viên lớp tập huấn

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới trong việc xây dựng, vận hành các mô hình truyền thông bình đẳng giới trong cộng đồng. Từ đó, góp phần thực hiện tốt các chương trình, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, thực hiện có hiệu quả mục tiêu thúc đẩy “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”; phát huy tốt vai trò của nữ giới, tăng quyền năng cho phụ nữ góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong tổ chức quản lý.

Các lớp tập huấn lần này là một trong những hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới trên địa bàn hai huyện Đakrông và Hướng Hóa. Qua đó, góp phần phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2030./.

                                                                                                                                                                                 Ánh Tuyết                       

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video