Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 122

Tổng lượt truy cập: 690.753

Sáng ngày 6/10/2020, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn "Phụ nữ tham chính, cơ hội và thách thức".

Tham dự Diễn đàn có đồng chí đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, Đoàn thể; thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; đại diện thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; các đồng chí  trưởng Ban VSTBCPN các huyện, thị xã, thành phố; 85 đồng chí cán bộ nữ là UVBTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, lãnh đạo chủ chốt các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.

Toàn cảnh diễn đàn

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; đồng chí Phan Văn Linh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Đỗ Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu Đề dẫn tại Diễn đàn, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cho rằng: "Đối với Quảng Trị, những năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc một cách chủ động và tích cực của các Sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội, công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đạt được nhiều kết quả. Việc tổ chức triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 được thực hiện nghiêm túc. Cùng với những thành quả về kinh tế - xã hội, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh ngày càng có những bước chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ/TƯ ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 43/CTHĐ-TU ngày 26/10/2007 của Tỉnh uỷ Quảng Trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo để giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao công tác cán bộ nữ, đặc biệt là việc thực hiện mục tiêu: “phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên”, “các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết phải có cán bộ lãnh đạo nữ”. Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn

 

Với 7 mục tiêu và 30 chỉ tiêu cùng các nhóm giải pháp cụ thể được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, các chỉ tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra trên nhiều lĩnh vực như giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giáo dục, y tế, văn hóa. Mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp (tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, HĐND, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã...) nhiệm kỳ 2016 – 2021 tăng so với nhiệm kỳ 2011 – 2015. Tuy vậy, giai đoạn 2016 – 2020 có một số chỉ tiêu giảm so với giai đoạn 2011 – 2015,  như: Tỷ lệ nữ lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể và tương đương; tỷ lệ cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh có nữ tham gia ban lãnh đạo trên tổng số cơ quan, tổ chức cấp tỉnh... So với mục tiêu Kế hoạch đề ra, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh chỉ đạt 45%, cấp huyện đạt 60%; Tỷ lệ nữ lãnh đạo các Sở, ban ngành đạt 39,8%, nữ lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương đạt 66%; tỷ lệ đảng viên nữ mới kết nạp trong tổng số đảng viên mới kết nạp giảm so với giai đoạn trước...

Thực tế cho thấy tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và đóng góp của phụ nữ. Thực trạng đó cũng đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Quảng Trị phải tiếp tục có những chủ trương, giải pháp đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó, đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định và tạo đột phá để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ trong giai đoạn tới".

Tại diễn đàn, đồng chí Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ nêu ra một số nội dung để các đại biểu tập trung thảo luận: Bày tỏ quan điểm, nhìn nhận của cá nhân về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong lĩnh vực tham chính, trực tiếp là trên địa bàn tỉnh, tại đơn vị, địa phương công tác; sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo trong việc thúc đẩy, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; Những rào cản, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân trong triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong lĩnh vực phụ nữ tham chính. Chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn từ cá nhân bản thân, đơn vị mình; Đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất cách làm hay, những vấn đề cần ưu tiên để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý.

Với tinh thần cởi mở, sôi nổi, Diễn đàn đã nghe các tham luận và ý kiến phát biểu trao đổi những tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ nữ, các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo trên địa bàn tỉnh của các nữ đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu chỉ đạo: Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ nữ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nói riêng và đội ngũ nữ CBCC, VC, người lao động tỉnh Quảng Trị trong công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Chia sẻ những khó khăn, vất vả mang đặc điểm giới của người phụ nữ trong quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ nữ. Ngoài ra, đồng chí  cũng đã trao đổi thêm một số vấn đề về Phụ nữ tham chính; định hướng mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thời gian tới. Để việc trao quyền cho phụ nữ ngày một hiệu quả và đạt được những tiến bộ hơn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng, chị em phụ nữ sẽ tham gia nhiều hơn vào công việc của Đảng bộ, chính quyền các cấp. Đồng chí đề nghị sau buổi Diễn đàn, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất, nghiên cứu, tham mưu các nội dung vào trong văn bản, kế hoạch, chương trình liên quan đến công tác cán bộ nữ, chương trình hành động Bình đẳng giới của tỉnh trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn

 

Tại Diễn đàn, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, hỗ trợ cán bộ nữ thực hiện các hoạt động đối thoại chính sách, vận động hành lang.

Diễn đàn "Phụ nữ tham chính - cơ hội và thách thức" tỉnh Quảng Trị năm 2020 do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức là một hoạt động có ý nghĩa chính trị nhằm hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm góp phần nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo và tham chính của tỉnh Quảng Trị.   

                                                                                  Ái Loan

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video