Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 240

Tổng lượt truy cập: 712.087

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: 

“Người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hoặc trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập. Vậy khi đối tượng được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập có tiếp tục được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hoặc trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hay không?”

 

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 51, Luật Người khuyết tật thì người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách quy định tại Khoản 1, Điều 44 của Luật Người khuyết tật, nhưng được hưởng các chính sách quy định tại Luật này nếu pháp luật về chính sách người có công hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định.

Do đó, đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hoặc trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội, nếu đủ điều kiện được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập thì vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách người có công và pháp luật về bảo hiểm xã hội./.

                                                                                                 Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video