Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 286

Tổng lượt truy cập: 712.651

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: “Một số người khuyết tật có nhu cầu đổi, cấp lại Giấy xác nhận người khuyết tật thì cần làm thủ tục và trình tự như thế nào?”

 Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Thủ tục và trình tự đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật được quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động- TB&XH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Cụ thể như sau:

I. Những trường hợp sau đây phải thực hiện đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật:

1. Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Giấy xác nhận khuyết tật:

a) Giấy xác nhận khuyết tật sai thông tin so với Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý khác;

b) Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được.

2. Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật:

a) Thay đổi dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật;

b) Mất Giấy xác nhận khuyết tật;

c) Người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên (trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng bị mắc một trong các các dạng tật sau: Mềm nhẽo hoặc co cứng toàn thân hoặc liệt toàn thân; Thiếu 2 tay; Mù hai mắt hoặc thiếu hai mắt; Liệt hoàn toàn hai tay hoặc liệt nữa người; Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên mắc một hoặc nhiều loại bệnh: bệnh bại não, não ứng thủy, tâm thần phân liệt).

3. Những trường hợp sau đây phải thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật:

Đối với trường hợp đã được cấp Giấy xác nhận khuyết tật nhưng cơ quan có thẩm quyền kết luận không đúng dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật thì phải thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật.

II. Thủ tục và trình tự cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật

1. Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo mẫu gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

Ủy ban nhân dân cấp xã cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật, đồng thời thu hồi lại Giấy xác nhận khuyết tật cũ.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định cấp đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

Lưu ý: Đối với 02 trường hợp:  a) Thay đổi dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật; c) Người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên (trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng không thuộc diện bắt buộc phải cấp lại Giấy xác nhận người khuyết tật) thì phải thực hiện cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật giống như thủ tục và trình tự xác định lại dạng tật và mức độ khuyết tật (quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động- TB&XH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện).

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cấp Giấy xác nhận khuyết tật không đúng về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật.

(Xem chi tiết Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động- TB&XH tại đây)./.

                                                                       Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video