Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 257

Tổng lượt truy cập: 702.357

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày chuyển nơi hưởng theo Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm DVVL nơi người lao động có nhu cầu chuyển đến.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm DVVL nơi người lao động chuyển đến gửi Đề nghị với BHXH tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và thẻ BHYT cho người lao động theo quy định.

Bước 3: Người lao động tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ khi được hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm DVVL nơi chuyển đến như: được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí, hỗ trợ học nghề, có nghĩa vụ khai báo tình trạng việc làm hàng tháng với Trung tâm DVVL nơi chuyển đến.

2. Cách thức thực hiện:

Người lao động nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp tại Trung tâm DVVL Quảng Trị

Địa chỉ: 34 Tôn Thất Thuyết - Đông Hà - Quảng Trị

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH;

- Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư  số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH;

- Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

- Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết tại Sở: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

6. Cơ quan thực hiện TTHC: Trung tâm DVVL

7. Kết quả thực hiện TTHC:

- Đề nghị của Trung tâm DVVL nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động chuyển đến về việc tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Người lao động phải nộp hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chuyển hưởng đi.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

- Thông tư  số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video